Kako bismo osigurali maksimalnu higijensko-zdravstvenu ispravnost Hermann BARF hrane, u našoj kompaniji postavili smo i zadovoljavamo najviše standarde kvaliteta u sistemu upravljanja sigurnošću hrane.

S obzirom na to da je reč o sirovoj hrani, izuzetno je važno poštovati najviše standarde kvaliteta u njenoj proizvodnji.

Naši se sastojci, osim što su primereni za prehranu ljudi, obrađuju u  skladu sa najvišim standardima kvaliteta tokom cijelog procesa njihove prerade kako bi bili visokokvalitetni i potpuno sigurni za hranjenje vaših ljubimaca. Štaviše, higijensko-zdravstvenu ispravnost kontinuirano nadziru Zavod za javno zdravstvo i Veterinarska stanica grada Zagreba.

Kada svog ljubimca hranite Hermann BARF hranom, možete biti sigurni da je ta hrana pripremljena prema najvišim standardima kvaliteta, koji su potpuno usklađeni sa svim evuropskim regulativama.

ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahteve za uspostavljanje i održavanje celokupnog i učinkovitog sistema upravljanja sigurnošću hrane.

Sistem upravljanja sigurnošću hrane u svoje poslovanje uvode kompanije koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane, a sve kako bi preventivnim delovanjem potrošačima osigurali sigurnu hranu. A nama je sigurnost vas i vaših ljubimaca na prvom mestu.
Ključni su elementi standarda ISO 22000 preduslovni programi, HACCP načela, komunikacija (unutrašnja i spoljna) te opšti elementi upravljanja sistemom.

Mi zaposleni u  Hermann BARF-u dobro znamo da uspešna primena sistema upravljanja sigurnošću hrane zahteva potpunu predanost poslovodstva i zaposlenih, kao i provođenje postupaka u skladu sa načelima i smernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i uslovima dobre higijenske prakse (GHP). Zato smo joj posvećeni svakoga dana i kroz svaki proizvod koji dođe do posudice vašeg ljubimca.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, odnosno Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) logičan je, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućuje:

  1. Identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkoga, hemijskog ili mikrobiološkog rizika u svim fazama
  2. Određivanje preko potrebnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu
  3. Osiguravanje provođenja mera na delotvoran način

HACCP sistem se sastoji od dve osnovne komponente:

  • HA (Hazard Analysis, odnosno Analiza rizika) znači identifikaciju rizika u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu značenja tih opasnosti za ljudsko zdravlje
  • CCP (Critical Control Points, odnosno Kritične kontrolne tačke) faze su u proizvodnji u kojima se mogu sprečiti ili ukloniti rizici za sigurnost hrane ili ih se može svesti na prihvatljiv nivo, kao i obavljati njihova konstantna kontrola.

HACCP sistem prilagođen je svim vrstama prehrambenih proizvoda te svim fazama proizvodnje i rukovanja – »od farme do stola«.

Kao zaključak možemo reći:

HRANITI HERMANN BARF HRANOM PROVERENO JE I SIGURNO!

Copyright © 2018, Hermann BARF Srbija. Developed by Animat studio.